Pokus o vraždu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 1000
Požadované Obvodní oddělení Policie 9
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 1
Typ mise Policejní mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované policejní automobily 6
Potřebná vozidla Kynologů PČR 1
Je potřeba speciální vzdělání URNA (ve vozidlech URNA). 6
Ostatní informace Hodnota
Maximální počet vězňů 1
Maximum pacientů 1
Minimální počet pacientů 1
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 100
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 70
Zpět