Nouzové otevření bytu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 800
Požadované požární stanice 3
Požadované Obvodní oddělení Policie 1
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované CAS nebo Technické automobily 1
Požadované policejní automobily 1
Ostatní informace Hodnota
Zpět