Rozsáhlý požár v hotelu

Odměna a předpoklady Hodnota
Bodu zájmu

Hotel

Průměrné kredity 12000
Požadované požární stanice 20
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 15
Požadované Obvodní oddělení Policie 6
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 110000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 14
Požadované velitelské automobily 4
Požadované automobilové žebříky 2
Požadované TA 2
Požadované kombinované hasící automobily 1
Požadované protiplynové automobily 1
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadované policejní automobily 6
Požadován inspektor provozu 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 50
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 40
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 30
Zpět