Požár vlakové soupravy

Odměna a předpoklady Hodnota
Bodu zájmu

Nákladové nádraží

Požadované požární stanice 13
Průměrné kredity 3000
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 4
Požadované velitelské automobily 3
Požadované kombinované hasící automobily 1
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadované protiplynové automobily 1
Ostatní informace Hodnota
Zpět