Velká DN v tunelu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 7000
Požadované požární stanice 13
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 7
Požadované Obvodní oddělení Policie 2
Bodu zájmu

Tunel

Typ mise Mise při přírodních katastrofách (Specializace)
Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 6
Požadované velitelské automobily 2
Požadované TA 3
Požadované kombinované hasící automobily 1
Požadované protiplynové automobily 1
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 1
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadované policejní automobily 3
Potřebná Vozidla vyšetřovatelů DN 1
Vozidla vyšetřovatelů DN jsou vyžadovány pouze pokud jsou k dispozici Ano
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 14
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 25
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 80
Varianty misí Velká DN v tunelu
Zpět