Požár průmyslového objektu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 5300
Požadované požární stanice 6
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 2
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 30000
Potřebná pěna 1600
Požadované cisternové automobilové stříkačky 5
Požadované automobilové žebříky 2
Požadované velitelské automobily 2
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 4
Nemocniční oddělení Všeobecný chirurg
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 50
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 30
Zpět