Požár tržnice

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 3700
Požadované požární stanice 9
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 3
Požadované Obvodní oddělení Policie 2
Bodu zájmu

Tržnice

Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 60000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 9
Požadované velitelské automobily 1
Požadované automobilové žebříky 2
Požadované protiplynové automobily 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba Protiplynový automobil 80
Požadované policejní automobily 2
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 6
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 65
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 10
Zpět