Dopravní nehoda cisterny

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 5800
Požadované Obvodní oddělení Policie 3
Požadované požární stanice 6
Vyžaduje rozšíření vyprošťovacích prací 1
Typ mise Mise při přírodních katastrofách (Specializace)
Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované CAS nebo Rychlých zásahových automobilů 5
Požadované TA 2
Požadované velitelské automobily 1
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 1
Požadované policejní automobily 2
Potřebná Vozidla vyšetřovatelů DN 2
Vozidla vyšetřovatelů DN jsou vyžadovány pouze pokud jsou k dispozici Ano
Požadované VYA nebo AJ 1
Požadované RZA 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 4
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 30
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 70
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Varianty misí Dopravní nehoda cisterny
Zpět