Požár skladu pyrotechniky

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 13000
Požadované požární stanice 13
Požadované Obvodní oddělení Policie 3
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 7
Potřebné Pyrotechnické služby PČR 1
Bodu zájmu

Sklad pyrotechniky

Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 110000
Potřebná pěna 6000
Požadované policejní automobily 3
Potřebná Vozidla pyrotechniků PČR 1
Požadované cisternové automobilové stříkačky 15
Požadované automobilové žebříky 1
Požadované kombinované hasící automobily 1
Požadované TA 1
Požadované protiplynové automobily 2
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 1
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadované velitelské automobily 2
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 15
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 30
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 50
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Zpět