Požár skladu uhlí

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 4100
Požadované požární stanice 10
Požadované Obvodní oddělení Policie 1
Bodu zájmu

Sklad uhlí

Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 75000
Potřebná pěna 4800
Požadované cisternové automobilové stříkačky 10
Požadované velitelské automobily 1
Požadované kombinované hasící automobily 1
Požadované protiplynové automobily 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba Protiplynový automobil 50
Požadované policejní automobily 1
Ostatní informace Hodnota
Zpět