Auto ve vodě

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 2800
Požadovaná rozšíření vodní záchranné služby 2
Požadované požární stanice 6
Požadované Obvodní oddělení Policie 2
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 1
Bodu zájmu

Rybník

Typ mise Mise vodní záchranné služby (Specializace)
Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované policejní automobily 2
Požadován Přívěs se člunem 2
Požadován Potápěčský automobil 2
Požadované cisternové automobilové stříkačky 3
Požadované velitelské automobily 1
Ostatní informace Hodnota
Minimální počet pacientů 1
Maximum pacientů 5
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 90
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 80
Varianty misí Auto ve vodě
Zpět