Nákladní auto ve vodě

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 4400
Požadovaná rozšíření vodní záchranné služby 3
Požadované požární stanice 6
Požadované Obvodní oddělení Policie 3
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 1
Bodu zájmu

Rybník

Vyžaduje rozšíření vyprošťovacích prací 1
Typ mise Mise vodní záchranné služby (Specializace)
Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované policejní automobily 3
Požadován Přívěs se člunem 3
Požadován Potápěčský automobil 3
Požadované cisternové automobilové stříkačky 5
Požadované velitelské automobily 1
Požadované VYA nebo AJ 1
Ostatní informace Hodnota
Minimální počet pacientů 1
Maximum pacientů 1
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 90
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 80
Varianty misí Nákladní auto ve vodě
Zpět