Požár motorestu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 5300
Požadované požární stanice 14
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 2
Požadované Obvodní oddělení Policie 3
Bodu zájmu

Motorest

Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 55000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 8
Požadované velitelské automobily 2
Požadované automobilové žebříky 2
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 1
Požadované protiplynové automobily 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba Protiplynový automobil 50
Požadované policejní automobily 3
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 2
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 15
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 10
Zpět