Opařený novorozenec

Odměna a předpoklady Hodnota
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 3
Typ mise Mise záchranné služby
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 1
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Minimální počet pacientů 1
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 100
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 90
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 90
Zpět