Požití chemikálií

Odměna a předpoklady Hodnota
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 2
Typ mise Mise záchranné služby
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 1
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Minimální počet pacientů 1
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 100
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 50
Zpět