Požár žacího stroje

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 1200
Požadované požární stanice 6
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 2000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 2
Ostatní informace Hodnota
Zpět