Zasypaný dělník

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 6200
Požadované požární stanice 6
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 2
Požadované Obvodní oddělení Policie 2
Bodu zájmu

Skladiště
Farma
Sklad uhlí

Typ mise Policejní mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 4
Požadované velitelské automobily 1
Požadované TA 1
Požadované policejní automobily 2
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 1
Nemocniční oddělení Všeobecný chirurg
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 75
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 65
Zpět