Požár elektrorozvodny

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 9500
Požadované požární stanice 12
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 2
Požadované Obvodní oddělení Policie 4
Bodu zájmu

Elektrorozvodna

Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 8
Požadované velitelské automobily 2
Požadované automobilové žebříky 1
Požadované protiplynové automobily 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba Protiplynový automobil 85
Požadované kombinované hasící automobily 1
Požadované policejní automobily 4
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 4
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 10
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 10
Zpět