Rozsáhlý požár pole

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 19000
Požadované požární stanice 20
Požadované Obvodní oddělení Policie 4
Bodu zájmu

Pole

Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 190000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 30
Požadované velitelské automobily 3
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadované policejní automobily 4
Ostatní informace Hodnota
Zpět