Požár ve skladu pneumatik

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 8500
Požadované požární stanice 13
Požadované Obvodní oddělení Policie 3
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 5
Bodu zájmu

Skladiště

Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 60000
Potřebná pěna 4000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 8
Požadované automobilové žebříky 2
Požadované velitelské automobily 2
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 1
Požadované TA 1
Požadované kombinované hasící automobily 2
Požadované policejní automobily 3
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 5
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 10
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 50
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Zpět