Požár výškové budovy

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 7500
Požadované požární stanice 10
Požadované Obvodní oddělení Policie 5
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 6
Bodu zájmu

Výšková budova

Požadované rozšíření protipovodňové ochrany 3
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 55000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 8
Požadované automobilové žebříky 2
Požadované velitelské automobily 2
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadované kombinované hasící automobily 1
Požadované protiplynové automobily 1
Požadované policejní automobily 3
Min. Kapacita čerpadla 30000
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 20
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 20
Voda do čerpadla 10000
Varianty misí Požár výškové budovy
Zpět