Panika na diskotéce

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 3000
Požadované Obvodní oddělení Policie 8
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 4
Bodu zájmu

Diskotéka

Typ mise Policejní mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované policejní automobily 6
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 10
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 40
Zpět