Náraz vlaku do spadlého stromu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 3100
Bodu zájmu

Železnice

Požadované požární stanice 6
Požadované Obvodní oddělení Policie 1
Typ mise Mise při přírodních katastrofách (Specializace)
Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 4
Požadované velitelské automobily 1
Požadované TA 1
Požadované policejní automobily 3
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 8
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 70
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 25
Rozšiřitelné mise Vykolejení vlaku
Varianty misí Náraz vlaku do spadlého stromu
Zpět