Horečka

Odměna a předpoklady Hodnota
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 3
Typ mise Mise záchranné služby
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 1
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Minimální počet pacientů 1
First respondeři se mohou plně postarat o pacienty" 50
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 90
Zpět