Den složek IZS

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 25000
Bodu zájmu

Náměstí

Požadované požární stanice 13
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 6
Požadované Obvodní oddělení Policie 8
Min. základen Letecké služby PČR 1
Potřebné Pyrotechnické služby PČR 1
Požadovaná rozšíření vodní záchranné služby 1
Typ mise Mise vodní záchranné služby (Specializace)
Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 8
Požadované automobilové žebříky 1
Požadované velitelské automobily 1
Potřebná Vozidla vyšetřovatelů DN 1
Požadované TA 1
Požadované kombinované hasící automobily 1
Požadované policejní automobily 3
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 1
Požadován inspektor provozu 1
Požadované RZP 2
Potřebná vozidla Kynologů PČR 1
Potřebné Policejní vrtulníky 1
Je potřeba speciální vzdělání URNA (ve vozidlech URNA). 4
Požadované protiplynové automobily 1
Požadované Mobilní operační střediska 1
Potřebná Vozidla pyrotechniků PČR 1
Požadován Přívěs se člunem 1
Požadován Potápěčský automobil 1
Požadované DA 2
Ostatní informace Hodnota
Zpět