Zřícení hradu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 42000
Bodu zájmu

Hrad

Požadované požární stanice 25
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 13
Požadované Obvodní oddělení Policie 13
Typ mise Mise při přírodních katastrofách (Specializace)
Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 30
Požadované VYA nebo AJ 6
Požadované automobilové žebříky 9
Požadované protiplynové automobily 6
Požadované TA 5
Požadované kombinované hasící automobily 3
Požadované RZP 8
Požadované policejní automobily 10
Požadované DA 6
Ostatní informace Hodnota
Minimální počet pacientů 25
Maximum pacientů 40
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 35
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 20
Nemocniční oddělení Všeobecný chirurg
Maximální počet vězňů 8
Navazující mise Evakuace hradu
Varianty misí Zřícení hradu
Zpět