Nepovolená technopárty

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 14500
Požadované Obvodní oddělení Policie 14
Min. základen Letecké služby PČR 1
Pravděpodobnost, že budou potřeba jezdci na koních PČR 1
Požadovaná rozšíření pořádkové jednotky 5
Požadovaná Vozidla velitele PČR 1
Typ mise Policejní mise
Mise pořádkové policie (Specializace)
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované policejní automobily 10
Potřebná vozidla Kynologů PČR 3
Potřebné Policejní vrtulníky 1
Požadované dodávky pořádkové jednotky 10
Požadované policejní antony 2
Požadované vozidlo velitele PČR 1
Požadované vodní stříkače pořádkové policie 1
Požadovaná technická vozidla s LRAD 1
Požadovaná monitorovací vozidlo 1
Požadovaní jezdci na koních PČR 2
Ostatní informace Hodnota
Maximální počet vězňů 20
Zpět