Rozsáhlý požár nemocnice

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 28000
Bodu zájmu

Nemocnice

Požadované požární stanice 15
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 6
Požadované Obvodní oddělení Policie 6
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 240000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 35
Požadované automobilové žebříky 5
Požadované velitelské automobily 5
Požadované TA 1
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadované protiplynové automobily 1
Požadované DA 8
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 40
Minimální počet pacientů 25
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 50
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 60
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 80
Zpět