Krádež léků

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 1500
Požadované Obvodní oddělení Policie 5
Typ mise Policejní mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované policejní automobily 5
Ostatní informace Hodnota
Zpět