Pád letadla

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 15000
Bodu zájmu

Malé letiště (ranvej)
Velké letiště (ranvej)
Pojezdové dráha

Požadované rozšíření letiště 2
Požadované požární stanice 10
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 10
Požadované Obvodní oddělení Policie 4
Typ mise Mise spojené s letištěm
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované letištní speciály 4
Požadované CAS nebo Letištních speciálů 10
Požadované velitelské automobily 4
Požadované TA 4
Požadované VYA nebo AJ 2
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadován inspektor provozu 1
Požadované policejní automobily 8
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 50
Minimální počet pacientů 20
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 80
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 50
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 50
Zpět