Požár letadla

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 10000
Bodu zájmu

Malé letiště (ranvej)
Velké letiště (ranvej)
Pojezdové dráha

Požadované rozšíření letiště 2
Požadované požární stanice 15
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 10
Typ mise Mise spojené s letištěm
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 95000
Potřebná pěna 3000
Požadované letištní speciály 4
Požadované záchranné evakuační schody 2
Požadované CAS nebo Letištních speciálů 12
Požadované velitelské automobily 3
Požadované TA 1
Požadované protiplynové automobily 1
Požadované kombinované hasící automobily 2
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 10
Minimální počet pacientů 5
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 50
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 30
Zpět