Požár v letištním terminálu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 5000
Bodu zájmu

Letištní terminál

Požadované rozšíření letiště 2
Požadované požární stanice 12
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 5
Typ mise Mise spojené s letištěm
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 110000
Požadované letištní speciály 4
Požadované CAS nebo Letištních speciálů 15
Požadované automobilové žebříky 3
Požadované velitelské automobily 4
Požadované protiplynové automobily 2
Požadované DA 5
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 20
Minimální počet pacientů 8
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 50
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 30
Zpět