Oheň v grilovací jámě

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 6250
Bodu zájmu

Rychlé občerstvení

Požadované požární stanice 10
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 5
Požadované Obvodní oddělení Policie 7
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 6
Požadované velitelské automobily 2
Požadované policejní automobily 4
Potřebná voda 30000
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 6
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 50
Zpět