Požár ve věznici

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 30000
Bodu zájmu

Věznice

Požadované požární stanice 20
Požadované Obvodní oddělení Policie 14
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 5
Pravděpodobnost, že budou potřeba jezdci na koních PČR 1
Min. základen Letecké služby PČR 1
Požadovaná rozšíření pořádkové jednotky 6
Typ mise Policejní mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 110000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 15
Požadované automobilové žebříky 4
Požadované velitelské automobily 5
Požadované kombinované hasící automobily 2
Požadované protiplynové automobily 1
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadované DA 10
Požadované policejní automobily 30
Potřebné Policejní vrtulníky 2
Potřebná vozidla Kynologů PČR 4
Požadované dodávky pořádkové jednotky 20
Požadované policejní antony 6
Požadované vozidlo velitele PČR 2
Požadované vodní stříkače pořádkové policie 2
Požadovaná technická vozidla s LRAD 1
Požadovaná monitorovací vozidlo 1
Požadovaní jezdci na koních PČR 6
Požadován inspektor provozu 1
Ostatní informace Hodnota
Maximální počet vězňů 50
Maximum pacientů 15
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 40
Zpět