Obchodní letadlo - srážka s dráhou letu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 50000
Požadované požární stanice 50
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 40
Požadované Obvodní oddělení Policie 10
Požadované rozšíření letiště 3
Bodu zájmu

Velké letiště (ranvej)

Typ mise Mise spojené s letištěm
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 75
Požadované automobilové žebříky 20
Požadované velitelské automobily 15
Požadované Mobilní operační střediska 4
Požadované protiplynové automobily 4
Požadované TA 20
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 4
Požadované policejní automobily 20
Potřebná vozidla Kynologů PČR 3
Požadované letištní speciály 8
Ostatní informace Hodnota
Minimální počet pacientů 150
Maximum pacientů 250
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 15
First respondeři se mohou plně postarat o pacienty" 40
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 20
Zpět