Únik amoniaku v továrně

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 5500
Bodu zájmu

Továrna

Požadované požární stanice 10
Požadované Obvodní oddělení Policie 8
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 4
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 20000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 10
Požadované velitelské automobily 3
Požadované TA 2
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 2
Požadované kombinované hasící automobily 1
Požadované protiplynové automobily 1
Požadované policejní automobily 8
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 5
Minimální počet pacientů 1
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 50
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 20
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 30
Zpět