Náraz vozidla do přehrady

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 7280
Bodu zájmu

Přehrada

Požadované požární stanice 10
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 4
Požadované Obvodní oddělení Policie 6
Požadavky pro stanici vodní záchranné služby 2
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 5
Požadované velitelské automobily 2
Požadované policejní automobily 4
Požadován Přívěs se člunem 1
Požadován Potápěčský automobil 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 2
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 85
Minimální počet pacientů 2
Zpět