Výbuch sila

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 20000
Bodu zájmu

Silo

Požadované požární stanice 26
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 12
Požadované Obvodní oddělení Policie 9
Min. základen Letecké služby PČR 1
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 70000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 9
Požadované automobilové žebříky 2
Požadované velitelské automobily 5
Požadované kombinované hasící automobily 1
Požadované TA 3
Požadované policejní automobily 7
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 1
Požadované Mobilní operační střediska 1
Potřebná vozidla Kynologů PČR 2
Potřebné Policejní vrtulníky 1
Požadován inspektor provozu 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 15
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 70
Minimální počet pacientů 8
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 20
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 20
Zpět