Zaplavené obchodní centrum

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 6900
Bodu zájmu

Nákupní centrum

Požadované požární stanice 10
Požadované Obvodní oddělení Policie 2
Požadované rozšíření protipovodňové ochrany 1
Typ mise Škody způsobené vodou a povodně
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Min. Kapacita čerpadla 1500
Požadované cisternové automobilové stříkačky 1
Požadované policejní automobily 1
Požadované přívěsy s motorovým čerpadlem 1
Ostatní informace Hodnota
Voda do čerpadla 70000
Zpět