Povodeň v kempu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 4500
Požadované požární stanice 11
Požadované rozšíření protipovodňové ochrany 1
Typ mise Škody způsobené vodou a povodně
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Min. Kapacita čerpadla 1500
Požadované cisternové automobilové stříkačky 1
Požadované přívěsy s motorovým čerpadlem 1
Ostatní informace Hodnota
Voda do čerpadla 65000
Zpět