Požár v budově pro skladování pevných hnojiv

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 27500
Požadované požární stanice 22
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 13
Požadované Obvodní oddělení Policie 8
Požadované rozšíření protipovodňové ochrany 2
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 8
Požadované automobilové žebříky 3
Požadované velitelské automobily 6
Požadované kombinované hasící automobily 1
Požadované TA 1
Požadované policejní automobily 6
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 4
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadované protiplynové automobily 1
Požadován inspektor provozu 1
Požadované přívěsy s motorovým čerpadlem 3
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 7
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 40
Minimální počet pacientů 3
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 20
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 10
Zpět