Požár v akváriu

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 16000
Bodu zájmu

Akvárium

Požadované požární stanice 10
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 10
Požadované Obvodní oddělení Policie 10
Požadované rozšíření protipovodňové ochrany 1
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 55000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 8
Požadované automobilové žebříky 2
Požadované velitelské automobily 4
Požadované kombinované hasící automobily 2
Požadované policejní automobily 8
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadované protiplynové automobily 1
Požadované přívěsy s motorovým čerpadlem 2
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 6
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 50
Minimální počet pacientů 3
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 20
Rozšiřitelné mise Výbuch v akvarijním parku
Zpět