Požár na pile

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 10000
Požadované požární stanice 10
Požadované Obvodní oddělení Policie 3
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 3
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 110000
Potřebná pěna 5000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 15
Požadované automobilové žebříky 2
Požadované velitelské automobily 3
Požadované kombinované hasící automobily 2
Požadované protiplynové automobily 1
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadované DA 4
Požadované TA 2
Požadované policejní automobily 2
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 4
Minimální počet pacientů 1
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 50
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 20
Zpět