Požár datového centra

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 20000
Požadované požární stanice 30
Požadované Obvodní oddělení Policie 5
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 5
Požadované stání pro plynový hasící kontejner 3
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 20000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 15
Požadované automobilové žebříky 1
Požadované velitelské automobily 3
Požadované kombinované hasící automobily 2
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 1
Požadované protiplynové automobily 1
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadované plynové hasící kontejnery 3
Požadované policejní automobily 10
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 6
Minimální počet pacientů 2
Nemocniční oddělení Kardiochirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 90
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 20
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 100
Zpět