Zabezpečení sportovní akce

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 11200
Požadované požární stanice 6
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 2
Požadované Obvodní oddělení Policie 3
Požadovaná rozšíření pořádkové jednotky 2
Požadovaná Vozidla velitele PČR 1
Typ mise Policejní mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 1
Požadované velitelské automobily 1
Požadované policejní automobily 4
Požadované RZP 2
Požadované dodávky pořádkové jednotky 5
Požadované vozidlo velitele PČR 1
Požadovaná technická vozidla s LRAD 1
Požadovaná monitorovací vozidlo 1
Požadované policejní antony 1
Požadované vodní stříkače pořádkové policie 1
Ostatní informace Hodnota
Délka 1 hodina
Zpět