Únik chemických látek v laboratoři (nemocnici)

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 9000
Bodu zájmu

Nemocnice

Požadované požární stanice 15
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 6
Požadované Obvodní oddělení Policie 6
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 5
Požadované velitelské automobily 3
Požadované policejní automobily 5
Požadovaná vozidla pro práci s nebezpečnými látkami 2
Požadované protiplynové automobily 1
Požadován inspektor provozu 1
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 7
Nemocniční oddělení Všeobecný internista
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 50
Minimální počet pacientů 1
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 30
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 10
Zpět