Záchrana zvířete

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 900
Požadované požární stanice 6
Bodu zájmu

Farma

Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované CAS nebo Rychlých zásahových automobilů 1
Požadované TA 1
Ostatní informace Hodnota
Zpět