Silná bouře v obci

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 17000
Požadované požární stanice 20
Požadované rozšíření protipovodňové ochrany 1
Požadované stání pro hadicový kontejner 2
Požadované stání pro týlový kontejner 1
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Min. Kapacita čerpadla 3000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 4
Požadované automobilové žebříky 2
Požadované velitelské automobily 1
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadované TA 2
Požadované DA 20
Požadované přívěsy s motorovým čerpadlem 2
Požadované hadicové kontejnery 2
Požadované týlové kontejnery 1
Požadované VYA nebo AJ 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba VYA nebo AJ 30
Ostatní informace Hodnota
Voda do čerpadla 300000
Zpět