Výpadek proudu v části města

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 11500
Požadované požární stanice 20
Požadované Obvodní oddělení Policie 5
Požadované stání pro kontejnerovou elektrocentrálu 6
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Požadované cisternové automobilové stříkačky 6
Požadované velitelské automobily 2
Požadované protiplynové automobily 1
Požadované Mobilní operační střediska 1
Požadované kontejnerové elektrocentrály 6
Požadované TA 4
Požadované policejní automobily 10
Ostatní informace Hodnota
Zpět