Výbuch plynu v ulici

Odměna a předpoklady Hodnota
Průměrné kredity 11000
Požadované požární stanice 15
Požadované Obvodní oddělení Policie 5
Požadované Výjezdové stanoviště ZZS 10
Požadované stání pro kontejner pro nouzové zastřešení 2
Požadované stání pro technický kontejner 1
Typ mise Hasičské mise
Požadavky vozidel a personálu Hodnota
Potřebná voda 15000
Požadované cisternové automobilové stříkačky 4
Požadované automobilové žebříky 1
Požadované velitelské automobily 2
Požadované TA 10
Požadované protiplynové automobily 1
Požadované DA 2
Požadované kontejnery pro nouzové zastřešení 2
Požadované technické kontejnery 1
Požadované policejní automobily 6
Požadované VYA nebo AJ 1
Pravděpodobnost, že bude potřeba VYA nebo AJ 60
Ostatní informace Hodnota
Maximum pacientů 10
Minimální počet pacientů 6
Nemocniční oddělení Úrazová chirurgie
Pravděpodobnost, že bude nutné pacienta transportovat 100
Pravděpodobnost, že bude potřeba vrtulník 20
Pravděpodobnost potřeby urgentní péče 90
Zpět